Unga företagare

För att långsiktigt skapa ett starkt lokalt näringsliv och en positiv tillväxt arbetar Mullsjö Utveckling för att fler lokala ungdomar ska vilja starta och driva företag.

En nyckel till det är att tidigt väcka intresset för entreprenörskap samt att visa fördelarna och möjligheterna som finns med att driva eget företag. Vi har därför ett nära samarbete med de lokala skolorna och skolledningen i kommunen. Syftet är att väcka elevernas nyfikenhet för företagande och arbetsliv samt stimulera till ett innovativt och entreprenörsdrivet arbetssätt.

Några av de aktiviteter vi arbetar med är:

Öppna Hus-dagen

Varje vår arrangeras Öppna Hus-dagen i samverkan mellan företag, skola och föreningsliv. Det är en möjlighet för de lokala företagen och föreningarna att bjuda in och visa eleverna sin verksamhet, både under själva Öppna Hus-dagen och kontinuerligt under året i form av studiebesök.

Ung Drive

Genom Ung Drive får gymnasieungdomar under sommaren starta och driva företag där de tjänar sina egna pengar. Ungdomarna får 1000 kr i startkapital, en entreprenörsutbildning, samt kontinuerlig coachning och stöd från duktiga entreprenörer, detta under tiden de startar och driver sitt eget företag. Som avslutning delas ett diplom ut till alla unga nyföretagare och det finns möjlighet att kamma hem priser för de som gjort det lilla extra. Ung Drive är en fantastisk möjlighet att prova på att driva eget företag under trygga former och ger stor inspiration inför kommande karriärs- och yrkesval. Läs mer på ungdrive.se