Svenskt Näringsliv har presenterat resultatet för den fullständiga rankingen gällande företagsklimat. Vi kan glädjande meddela att Mullsjö kommun fortsätter klättra. Vi ligger nu på:

  • 1:a plats gällande företagens förmåga att hitta medarbetare med relevant kompetens.
  • 4:e plats gällande företagens sammanfattade omdöme av företagsklimatet
  • 18:e plats gällande den totala rankingen

Detta visar vilken potential det finns för våra lokala företag att fortsätta växa.
Vi arbetar nu för att ytterligare förbättra företagsklimatet. Välkommen med dina synpunkter hur vi ska lyckas!

Nedan ser du mer detaljerad information om rankingen och enkätfrågorna:

TOTALRANKING: 18 (+1)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

19

51

36

28

17

50

81

RANKING: ENKÄT

Här kan du se hur Mullsjö har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät.

Rankingen 2015 bygger på enkätsvar från våren 2015.

+/-

ENKÄTFRÅGA

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

+17

Service till företag

13

30

47

33

20

17

61

108

+9

Tillämpning av lagar och regler

6

15

31

29

19

4

25

51

-16

Konkurrens med företag

20

4

44

13

70

8

25

21

+2

Tillgång till kompetens

1

3

36

65

11

2

1

17

-19

Vägnät, tåg- och flyg

71

52

88

100

98

81

134

135

-102

Tele- och IT-nät

138

36

54

85

23

27

122

71

+12

Sammanfattande omdöme

4

16

60

26

24

15

63

100

+4

Allmänhetens attityder till företagande

14

18

26

38

22

11

28

110

+11

Kommunpolitikernas attityder till företagande

12

23

79

35

24

15

84

97

+17

Tjänstemäns attityder till företagande

20

37

56

31

21

22

75

122

+2

Medias attityder till företagande

18

20

35

36

28

2

79

74

+1

Skolans attityder till företagande

3

4

5

61

105

13

66

208

RANKING: STATISTIK

Här kan du se hur kommunen har placerat sig i de delrankingar som baseras på statistik från SCB och UC.

+/-

FAKTOR

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

+10

Nyföretagsamhet

162

172

244

286

130

-15

Andel i arbete

120

105

74

65

88

60

51

49

+6

Kommunalskatt

164

170

143

171

181

185

192

216

+1

Marknadsförsörjning

69

70

67

65

63

71

63

57

-14

Företagande

241

227

249

255

256

237

217

245

-21

Entreprenader

101

80

76

57

68

70

50

61

Ytterligare information finns på Svenskt Näringslivs hemsida