Företagstillväxt

Vi anpassar våra aktiviteter och vår företagsrådgivning till att matcha de behov företagen har för att kunna utvecklas och växa.

Vi arrangerar behovsstyrda arbetsträffar med fokus på praktiska resultat och arbetsverktyg att ta med sig hem och omsätta i egen verksamhet.

Vi stöttar vid affärsutveckling för företag och avknoppningsprojekt genom Science Parks verktyg, metoder och kompetens.

Genom att teckna serviceavtal med Mullsjö Utveckling får ditt företag tillgång till alla våra tjänster.

Tillsammans skapar vi tillväxt!