Företagssamverkan

Mullsjö Utveckling är företagsnavet som utgör plattformen för samverkan mellan företag, kommun och skola. Samverkan genom samarbete, gemenskap och dialog är grunden för att utveckla företagen i Mullsjöregionen och skapa ett starkt lokalt näringsliv.

Vi etablerar anpassade mötesplatser och nätverk för företagen med behovsstyrt innehåll, t.ex. informationsspridning, nätverkande/samarbete, kompetens/utbildning etc.

Vi bidrar till en bra dialog och ett gott samarbete mellan företag och kommun, genom gemensamma workshop/diskussionsseminarier i grupp samt enskilda möten i särskilda fall.

Vi ökar kännedomen om varandra och stärker lokala samarbeten både genom nätverksträffar och genom företagspresentationer.

Vi sprider positiv information om näringslivet i Mullsjö både inom och utanför Mullsjö, t.ex. genom tryckta, digitala och sociala medier, nyhetsbrev, hemsida etc.

Genom att teckna serviceavtal med Mullsjö Utveckling får ditt företag tillgång till alla våra tjänster.

Genom samverkan skapar vi tillväxt!