Mullsjö Utveckling - Michael och Pernilla

Genom samverkan skapar vi tillväxt

Mullsjö Utveckling AB finns för att hjälpa dig som företagare. Vi som arbetar med Mullsjö Utveckling är själva företagare och har förståelse för den dagliga verksamheten.

Genom samarbete mellan företag, kommun och skola kan vi skapa förutsättningar för en starkare tillväxt för nya och befintliga företag såväl som för näringslivet i sin helhet. Genom Science Park Mullsjö ges nyföretagare stöd i sitt företagande, även etablerade företag erbjuds hjälp att utveckla sina idéer.

Mullsjö Utveckling AB startades 2014 med syfte att utveckla och stärka näringslivet i Mullsjöregionen genom att bidra till ökad samverkan och tillväxt för regionens företag. Initiativet till bolaget Mullsjö Utveckling togs i samverkan mellan Mullsjö kommun och ett flertal företagare i Mullsjöregionen. Mullsjö Utveckling ägs både av ett flertal lokala företag och av kommunen. Näringslivsbolaget finansieras till huvudsak av bidrag från Mullsjö kommun och medlemsavgifter från de företag som har serviceavtal med Mullsjö Utveckling, viss del av finansieringen sker även via bidrag från Region Jönköpings län.

Kontakta oss

Pernilla Bernadsson - Mullsjö Utveckling

Pernilla Bernhardsson

Kontaktperson Företag +15 anställda
pernilla@mullsjoutveckling.se
+46(0)76-2827111

Vår styrelse

 • PER HÖGBERG

  Ordförande
  anemptytextlline
  Företagare
  C-Business AB
 • Marie Oscarsson

  Ledamot
  anemptytextlline
  Företagsrådgivare
  Tidaholms Sparbank
 • Magnus Sulander

  Ledamot
  anemptytextlline
  Produktionschef
  Nimex
 • Linda Danielsson

  Ledamot
  anemptytextlline
  Kommunalråd
  Mullsjö Kommun
 • Lennie Johansson

  Ledamot
  anemptytextlline
  Kommunchef
  Mullsjö Kommun
 • Rickard Harloff

  Ledamot
  anemptytextlline
  Företagare
  Bud & Taxi Mullsjö AB
 • Tommy Abrahamsson

  Ledamot
  anemptytextlline
  Företagare
  Axtorp Sunhouse
mullsjokanalen-logotyp
 • angström-gruppen-logotyp

Mullsjö Utveckling

Vision

Genom samverkan skapar vi tillväxt.

Mission

Mullsjö Utveckling är navet som stärker näringslivet genom att skapa rätt förutsättningar för tillväxt. Mullsjö Utveckling utgör plattformen för samverkan mellan företag, kommun och skola. Samverkan i Mullsjöregionen genom samarbete, gemenskap och dialog skapar en än starkare tillväxt för så väl nya och befintliga företag som för näringslivet i sin helhet. Tillsammans skapar vi tillväxt!