Nya lagkrav med större ansvar och krav på arbetsgivare och chefer för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön träder i kraft 30 mars 2016.

Mullsjö Utveckling och Odeas bjuder därför in dig till frukostseminarium 15 okt kl. 07:30-09:30 där du får lära dig mer om de nya kraven som ställs på dig som chef, arbetsgivare och/eller HR-ansvarig. Vad innebär de nya kraven? Hur kan du som chef, arbetsgivare och/eller HR-ansvarig arbeta för att skapa en arbetsmiljö där alla mår bra, ohälsotalet är lågt och effektiviteten hög? Detta är exempel på frågor som vi diskuterar under seminariet.

Du är varmt välkommen till ett seminarium där Yvonne Sjöberg på Odeas guidar deltagarna till bättre förutsättningar att skapa en välmående arbetsplats med bibehållen hög arbetskvalitet och effektivitet. Det blir även tid till diskussion och utbyte av erfarenheter.

Tid:

Torsdag 15 okt kl. 07:30-09:30.

Frukost serveras från kl. 07:30 med möjlighet till mingel och nätverkande.

Kl. 08:00 startar seminariet och pågår fram till kl. 09:30.

 

Plats:

Hotell Mullsjö

 

Kostnad:

100 kr/person för medarbetare från företag/organisationer som har serviceavtal med Mullsjö Utveckling.

200 kr/person för icke-medlemmar.

 

Anmälan:

Först till kvarn. Begränsat antal platser. Anmälan senast 9 okt via e-post till Sara Vennström.

Passa på att anmäla flera från samma arbetsplats för att på bästa sätt sprida informationen inom er organisation, samverka internt och initiera ett hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen.

Är du inte den person som bör medverka på detta seminarium? Du får då gärna vidarebefordra denna inbjudan till andra som har personalansvar och/eller arbetar med HR. Detta är ett öppet seminarium för alla företag och organisationer. Varmt välkommen!

 

Yvonne_Sjoberg_bild_ansikte

Yvonne Sjöberg, Odeas

 

Yvonne Sjöberg, Odeas, har genomfört flera framgångsrika insatser inom social och organisatorisk arbetsmiljö. Hon är väl förtrogen med den problematik och de utmaningar verksamheter ”brottas” med. Yvonne hjälper verksamheter att skapa en välfungerande arbetsplats som genomsyras av hög motivation, engagemang och effektivitet. Yvonne Sjöberg är en erfaren projektledare som brinner för att hjälpa arbetsgivare att skapa en arbetsplats dit personalen glatt visslande cyklar varje dag!

Om Odeas

 

Om ohälsa och den nya författningen

Enligt rapport från Arbetsmiljöverket ökar ohälsan på våra arbetsplatser, främst psykiska och stressrelaterade besvär. Sjukfrånvaron pga. dessa orsaker har ökat med 50 % de senaste åren. Därför har Arbetsmiljöverket fattat beslut om en ny författning gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som träder i kraft 30 mars 2016. Enligt den nya författningen ställs betydligt högre krav på arbetsgivaren för att förebygga och förhindra ohälsa på arbetsplatsen.

Förutsättningarna på många arbetsplatser har blivit tuffare med stora krav på organisation, ledning och personal. Hur möter vi kraven på bibehållen hög arbetskvalitet och effektivitet samtidigt som vi brottas med allt mer slimmade organisationer, budgetar och nedskärningar utan att det uppstår en ohälsosam stress och press?

De flesta inser sambandet mellan nöjda och välmående medarbetare och en välmående och framgångsrik verksamhet. Därför finns det ett stort intresse för organisatorisk och social arbetsmiljö, samtidigt som det finns en osäkerhet kring hur frågorna ska hanteras.

Genom att vi gemensamt får mer kunskap om detta område och delar med oss av varandras erfarenheter och idéer kan vi tillsammans bli mycket bättre på att skapa långsiktigt hållbara, välmående och attraktiva arbetsplatser.