På frukostmötet 27 augusti hade vi fyra representanter från Telia på besök. Detta visar att de ser vårt behov och vår efterfrågan av fiber till ALLA i Mullsjö Kommun som viktigt att bemöta. De berättade om hur arbetet med fiber fungerar och vad som krävs för att kunna komma framåt även på företagssidan.

De kunde ge oss en bra total bild, eftersom dessa fyra representerade flera olika delar inom Telia, såsom företagssidan, utrullning och erbjudande inom fiber, förvaltning och utveckling av företagstjänster samt försäljning inom offentlig sektor.

 

Målet är att 90 % ska ha fiber med 100 Mbit till 2020. Första steget var villor, och nu kommer nästa våg som gäller företag och resterande delar av kommunen.

Tidigare har Telia inte haft samma tryck på fiber för företag som för privat, vilket delvis är bakgrunden till att man traditionellt bygger först privat och sedan företag. Men Telia ser nu ett ökat tryck även på företagssidan pga. av molntjänster mm. Därför förändras detta gradvis så att företag framöver kommer med tidigare i arbetet.

 

I Mullsjö är det 1800 villor som nu kopplas in, vilket jämförelsevis är ett mycket bra tal.

 

Mullsjö kommun och våra lokala företagare ligger i framkant när det gäller att driva på fiberfrågan. Telia har inte traditionen att arbeta gränsöverskridande mellan privata och företagstjänster, men nu påbörjar de ett sådant samarbete vilket tar lite tid. Därför har de ännu inte kunnat svara på exakt när de kommer ha paketerbjudanden för företag eller när vi kan förväntas få fiber till alla i Mullsjö Kommun. Men de jobbar på att hitta en fungerande och genomtänkt lösning för att kunna komma med ett gemensamt företagserbjudande.

 

Telia behöver först köra pilotprojekt för att kunna få fram hur ett enhetligt erbjudande skall se ut för en hel kommun, gällande privat, företag, bostadsrätter m.m. På frukostmötet pratar vi om att vi i Mullsjö gärna kan ingå i pilotprojektet, för att stödja Telia i sin framtagning av bra helhetslösningar för kommuner och regioner som oss. Får vi möjlighet att vara med i pilotprojektet finns det goda möjligheter att vi kommer kunna få fiber snabbare samt kunna påverka hur Telia formar sina erbjudanden och sitt arbete framöver. Därför ser vi det som en väldigt bra möjlighet att säkerställa att vi i Mullsjö kommun fortsätter ligga i framkant. Mullsjö Utveckling fortsätter driva frågan om att få bra erbjudanden om fiber till företagen.

 

Dock finns det redan nu möjlighet för företag att dra in fiber, men då genom att själva ta eget initiativ och teckna individuella avtal med Telia. Kostnaden för att gräva och dra in fiber kommer då variera beroende av behov och plats. För företagsabonnemangen gäller fasta kostnader beroende av tjänstebehov enligt följande 3 nivåer:

 

Bredband Start

Det enklaste företagsabonnemanget ger en enkel, snabb och säker uppkoppling. Kostnad:

  • 449 kr/mån 10 Mbit/s
  • 699 kr/mån för 100 Mbit/s.

 

Bredband Plus

En anslutning för dig som har höga krav och vill dra maximal nytta av internet i företagets verksamhet. Bredband Plus har alla de egenskaper som behövs för en trygg och stabil kommunikation, bl.a. garanterad hastighet, förtur i Telias nät och privata IP-adresser. Kostnad:

  • 1095 kr/mån 10 Mbit/s
  • 1895 kr/mån 100 Mbit/s.

 

Bredband Pro

Fast internetanslutning för de mest verksamhetskritiska lösningarna och grunden för företagets kommunikation. För den som har mycket höga krav, finns t.ex. garanterad hastighet, aktiv övervakning, möjlighet till dubbla kopplingar och mycket annat. Kostnad:

  • Kostnaden varierar beroende av hur behoven, inkopplingen och garantin ser ut, dock dyrare än de enklare abonnemangsformerna

 

Ni kan testa ert behov på Telias Bredbandsguide http://www.telia.se/foretag/losningar/bredband/guide

där man kan få hjälp att ta reda på sitt behov och överföra det till rätt nivå av tjänst (Start/Plus/Pro). Det går att uppgradera abonnemangstypen om man börjar med en lägre nivå, men då behövs en förändring av hårdvaran i din fastighet.

 

Telia rekommenderar att man testar vilken tjänst som är rätt för respektive företag och de vill gärna ha återkoppling på detta, så de kan forma rätt erbjudanden för företagen. Därför är det viktigt att alla företagare återkopplar vilka tjänster man behöver till mailto:sara@mullsjoutveckling.se, så Mullsjö Utveckling kan driva frågan vidare på rätt sätt. Vi vill även få information om hur ert intresse för att dra in fiber ser ut.