Ni kan nu söka pengar för att minska era växthusgaser. Första ansökan senast 15 sep. Regeringen har beslutat om ett stöd till lokala klimatinvesteringar för att satsa på klimatfrågan.

Företag, organisationer, kommuner och myndigheter kan söka klimatinvesteringsstödet. Stödet ska gå till klimatåtgärder på lokal nivå. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser.

 

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.

Första omgången för ansökningar är 15:e september. För hösten 2015 planeras två beslutsomgångar. Mer information om exakt datum för den andra omgången 2015 kommer senare, liksom för kommande ansökningstillfällen under perioden 2016–2018.

Ansökning via länken: Ansökan

 

Exempel på klimatåtgärder

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. De största utsläppen i Sverige kommer från transporter, energiindustrin, jordbruket och industrin (processer och förbränning). Stöd inom dessa områden kan till exempel vara:

  • Transporter – insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur
  • Energi – genom återvinning av energi, satsningar på förnybar energi, fjärrvärme- och kylsystem
  • Jordbruket – genom minskade utsläpp
  • Industri – genom minskade utsläpp och effektivare energianvändning

 

Detta är ett ypperligt tillfälle att exempelvis söka pengar för att sätta upp (snabb)laddare till elbilar för att ni ska kunna erbjuda gäster den servicen. Exempel på laddare

I Juni ökade antalet laddningsbara fordon i Sverige till 12 000 st- enligt prognos från Power Circle kommer vi att ha 17 000 laddbara fordon i Sverige i slutet av detta året Mer om laddbara fordon

Det kommer att krävas medfinansiering, enligt förordningen och de statsstödsregler som finns.

För ytterligare information läs om lokala klimatinvesteringar eller kontakta länsstyrelsen.

 

Kontakt:

Andreas Olsson

Klimat- och energistrateg

Utvecklingsavdelningen Länsstyrelsen

010-2236474

Epost