Det närmar sig ny ansökningsomgång för Leaderstöd och vi uppmuntrar därför er att börja fundera på lämpliga utvecklingsprojekt. 

En sammanställning av Lars Grehns presentation på företagens frukostmöte 27 aug gällande preliminära riktlinjer för framtida Leaderstöd:

Företag och kommunen i Mullsjö har tidigare fått ut mycket av Leaderstödet och vi ser goda möjligheter till utveckling för både företagen och kommunen genom att få finansiellt stöd till viktiga lokala satsningar. Det är viktigt att vi fortsätter prioritera detta för att Mullsjö Kommun ska ligga i topp gällande utväxling för Leadersstöd även framöver. Därför uppmuntrar vi samarbeten för att initiera Leaderprojekt och vi hjälper gärna till att samordna detta. Ta gärna kontakt med Lars Grehn via telefon 0392-14240 eller e-post  på Mullsjö Kommun som är med i det lokala Leaderkontoret (Östra Skaraborg) för att diskutera dina projektidéer. Du kan också ta en inledande diskussion med Sara Vennström på Mullsjö Utveckling via telefon 0707-661972 eller e-post  gällande dina idéer.

 

Till vad:

Projekt i enlighet med strategierna. Alla projekt som får stöd via Leader ska rymmas inom något av landsbygdsprogrammets tre områden:

  • Förbättra jord- och skogsbrukets konkurrenskraft
  • Förbättra miljön och landskapet
  • Förbättra livskvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi.

 

Vem kan söka:

Föreningar och offentliga organ kan få upp till 100% av kostnaden.

Företag/företagargrupper kan få upp till 70%.  Max 200 000 kr.

Företag kan söka stöd genom Leader men resultatet av projektet ska vara till nytta för fler än dig själv och ditt företag. Flera företag kan till exempel bilda ett nätverk tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för branschen eller för näringen i området. Dina chanser att få stöd kan öka om du samarbetar med andra.

 

Förutsättningar:

Komma en bredare allmänhet till del enligt presenterad projektplan. T.ex. Företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet. Syftet är att skapa ökad attraktionskraft, t.ex. stöd att gå från hobbyverksamhet till företag samt kompetensutveckling.

 

Stöd för vad:

För faktiska kostnader (för företag även egen tid, 220:-/tim.) För bl.a. inköp av utrustning, maskiner, lön till personal för projektet, köp av tjänst…

 

Tidigaste ansökningsdatum:

Troligen mars 2016

Definitiva regler kommer under hösten 2015.

Mer om Leaderstöd kan du läsa om på Jordbruksverkets hemsida.