Välkommen att diskutera företagsklimatet i Mullsjö kommun 15 sep kl 8:30!

Tillsammans bjuder vi, Mullsjö Utveckling och Svenskt Näringsliv, in till ett samtal om företagens betydelse i din kommun i samband med att årets upplaga av Svenskt Näringslivs Företagsklimatsranking presenteras.

Förståelsen för att det är företagen som skapar jobben är viktig, liksom förståelsen för företagens villkor och hur företagsklimatet påverkar dem. Svenskt Näringsliv har under mer än tio års tid undersökt hur företagsklimatet utvecklats i landets 290 kommuner och kan med hjälp av företagens svar ge en bra bild av hur företagen ser på sin kommun.

Vi vill också prata om hur företagsklimatet i Mullsjö kan bli bättre. Då är dina erfarenheter och åsikter viktiga för att vi ska få en bra dialog och kunna lyfta idéer för en positiv utveckling. Vad betyder företagsklimatet för konkurrenskraften, tillväxten, välfärden och jobben i Mullsjö kommun? Och hur är företagsklimatet i kommunen jämfört med övriga Sverige?

Mötet inleds med en genomgång av det senaste resultatet av Svenskt Näringslivs undersökning, där vi i år har ställt samma frågor även till kommunens politiker, som ger sin bild av företagsklimatet. Därefter en diskussion kring förbättringspotential med närvarande företagare och politiker.

Tid: 15 september, kl 08.30-10.00

Plats: Hotell Björkhaga, Mullsjö

Vi bjuder på frukost, som blir lite senare än vanligt då vi släpper siffrorna först kl 09.00.

Vi behöver ha din anmälan senast torsdagen den 10 september via Svenskt Näringslivs regionala hemsida www.svensktnaringsliv.se/jonkoping eller till Evelyn Bornström på evelyn.bornstrom@svensktnaringsliv.se eller 036-30 32 26

Varmt välkommen!